Uutiset Kiuruvesilehti

Sote ja kuituverkko, Kiuruveden tilinpäätös 1,5 miljoonaa euroa alijäämäinen

KIURUVEDEN kaupungin vuoden 2018 tilikauden alijäämä on 1,5 miljoonaa euroa. Kaupunki tulouttaa tehtyjä poistoeroja suunnitelman mukaan noin 19 000 euroa. Tilikauden alijäämä vähennetään edellisten tilikausien ylijäämästä. Taseeseen muodostuu näin noin 140 000 euron alijäämä.
Yritystoiminnan ja kaupungin työllisyyden kannalta kulunut vuosi oli kaiken kaikkiaan hyvä, toteaa kaupunginjohtaja Jarmo Muiniekka. Kiuruvedelle tuli Vieremältä RD Technology Center Oy entisiin Pajaringin tiloihin huhtikuun alussa ja työllisti useita kymmeniä ihmisiä. Rekrytointi jatkuu edelleen.
– Kaupungin työllisyystilanne on parempi kuin koskaan. Haasteena on osaavan työvoiman saaminen. Myös maitotilat investoivat. Uusia yrityksiä perustettiin 28, Muiniekka toteaa tilinpäätösanalyysissaan.
Sote-kuntayhtymän menot ylittyivät muutettuun talousarvioon nähden 800 000 euroa siitä huolimatta, että kuntayhtymä Verso Oy:n myynnistä saadusta myyntitulosta Kiuruveden kaupungin osuus oli lähes 700 000 euroa.
– Jos Versoa ei olisi myyty, sotemenojen ylitys olisi ollut 1,5 miljoonaa euroa. Myös Savon Kuitiverkko Oy:n yrityssaneeraus aiheutti kaupungille 459 000 euron takaustappion. Oman kireytensä kaupungin talouteen aiheuttavat myös kuntayhtymät ja yhtiöt. Sen sijaan kaupungin omat menot, yleispalvelu, tekninen sekä opetus- ja sivistystoimi, pysyivät budjetissaan.
Vero- ja valtionosuustulot jäivät alle budjetoidun. Verotuloja kertyi 1,5 miljoonaa euroa vähemmän kuin vuonna 2017. Valtionosuudet pienenivät edellisestä vuodesta 557 000 euroa. Kokonaislainamäärä pieneni edellisen vuoden tilinpäätöksestä 1,1 miljoonaa euroa. Lainaa oli 3 711 euroa asukasta kohti.
Investointien nettomenot olivat noin 3,5 miljoonaa euroa. Uuden paloaseman (2,8 miljoonaa euroa) investointi rahoitettiin leasingrahoituksella. Uimahallin peruskorjaus saatiin päätökseen elokuussa. Investointien rahoitukseen käytettiin sijoitusrahastojen tuottoja 400 000 euroa.
Yrityskiinteistöjä avustettiin viime vuonna 320 000 eurolla, yhtiö ei selviä ilman kaupungin apua lainojen lyhennyksistä ja korkokuluista. Muiniekan mukaan haasteeksi tulee kiinteistöjen kunnossapito ja muutostöiden rahoitus. Tulevaisuuden taloudenpidon riskejä ovat sote-kuntayhtymän isot investoinnit Iisalmeen.
Kaupungin taseen loppusumma on noin 65,3 miljoonaa euroa ja konsernin noin 104,5 miljoonaa euroa.