Uutiset (muokattu 20.1.2021) Jaana Selander

Kannanhoidollinen metsästys mahdollista

EUROOPAN unionin tuomioistuin on antanut ennakkoratkaisun suden kannanhoidolliseen metsästykseen. Ennakkoratkaisun mukaan suden kannanhoidollinen metsästys on luontodirektiivin puitteissa mahdollista, mutta se edellyttää entistä tarkempia perusteluja ja sitoutumista susikannan suotuisan tason suojeluun.
Suomen Metsästäjäliiton Pohjois-Savon piirihallituksen jäsen Kai Ruhanen pitää päätöstä oikean suuntaisena ja toivottuna.
– Tosin tieteellisen tarkan näytön saaminen on hankalaa, koska rahat eivät siihen riitä. Kuitenkin mielestäni päätös on hyvä ja mahdollistaa susien kaatoluvat kannanhoidollisilla poikkeusluvilla.
Ruhasen mukaan susitilanne on kehittymässä jopa kestämättömäksi tihentymäalueilla.
– Mielestäni hyväksyttävyyttä pedoille lisää mahdollisuus säädellä kantaa metsästyksellä.
Euroopan unionin tuomioistuimen ennakkoratkaisu koskee 2016 myönnettyjä poikkeuslupia, joiden käsittely palaa takaisin korkeimpaan hallinto-oikeuteen.
KHO pyysi välipäätöksessään marraskuussa 2017 ennakkoratkaisua Euroopan unionin tuomioistuimelta. KHO ratkaisee ennakkoratkaisun pohjalta, olivatko vuoden 2016 poikkeusluvat luontodirektiivin mukaisia.
Tuomioistuimen ratkaisu ei vaikuta poliisin myöntämiin turvallisuusperusteisiin lopettamismääräyksiin eikä Suomen riistakeskuksen vahinko- ja turvallisuusperusteisiin poikkeuslupiin.
Kyse oli nimenomaan Kari Ruhasen hakemesta kannanhoidollisesta sudenkaatoluvasta vuonna 2016, kaatoluvasta tehtiin valitus Tapiola Ry -luonnonsuojeluyhdistyksen nimissä metsästyksen jälkeen Korkeimpaan hallinto-oikeuteen. KHO haki asiasta ennakkopäätöstä EU-tuomioistuimelta. Syytettynä on Suomen Riistakeskus.
Tuomioistuin käsitteli tammikuun alussa asiaa ja EU:n julkisasiamies antoi lausuntonsa toukokuussa, että jatkossakin kannanhoidollinen metsästys suurpedoilla tulisi olla mahdollista jäsenmaissa. Käsittelyn aikana Suomessa ei ole myönnetty vahinkoperusteisia sudenkaatolupia niin, että niillä olisi merkitystä kannankasvulle.
Kiuruveden Rytkyllä kyydittiin lapsia kouluun syyskuussa susivaaran takia kuukauden ajan.