Uutiset (muokattu 20.1.2021) Jaana Selander

Kiuruveden tilinpäätös on kolme miljoonaa euroa miinuksella

KIURUVEDEN kaupungin tämän vuoden tilinpäätösennusteen mukainen alijäämä on noin –2,9 miljoonaa euroa. Luvussa on mukana talousarvion alijäämä noin –420 000 euroa. Suurin menonylitys on toimintakuluissa, –2,6 miljoonaa euroa. Positiivista on, että valtionosuuden ylitys on 430 000 euroa.
Talousarviomuutosten jälkeen vuosikate on heikko, noin 256 000 euroa, se ei riitä alkuunkaan investointien kattamiseen, koska vuoden 2019 nettoinvestoinnit ovat noin 3,2 miljoonaa euroa. Koska vuosikate ei riitä investointeihin, joudutaan investointeja rahoittamaan lainanotolla. Tänä vuonna lainaa on otettava yli viisi miljoonaa euroa (sisältää myös lainojen lyhennykset).

ENSIi vuoden talousarviossa vuosikate on 3,3 miljoonaa euroa ja nettoinvestoinnit ovat noin 4 miljoonaa euroa.
Sijoitusvarojen markkina-arvo on tällä hetkellä noin 7,2 miljoonaa euroa. Sijoitusvarojen tuottoja kotiutetaan joulukuussa noin 500 000 euroa vuoden 2019 talousarvioinvestointien rahoittamista varten, mikä vähentää lainanottoa.

KAUPUNGIN lainakanta on kasvanut 9,7 miljoonaa euroa ja konsernin yhteisöiden lainakanta noin 7,7 miljoonaa euroa vuosina 2011–2018. Yhteensä lainakanta on kasvanut 17,4 miljoonaa euroa.
Toimintamenot ovat kasvaneet 3,6 miljoonaa euroa. Kaupungin omat toimintamenot vähenivät 500 000 euroa eli –1,8 prosenttia. Sotemenot ovat kasvaneet 4,1 miljoonaa euroa (Ylä-Savon Sote -kuntayhtymä 2,2 miljoonaa euroa ja Kys 1,9 miljoonaa euroa).
Yrityskiinteistöille on maksettu avustuksia 3,5 miljoonaa euroa ja yhtiöitä on pääomitettu 1,6 miljoonalla eurolla. Arvonalentumiset ja takaustappiot ovat olleet kahdeksan vuoden aikana 3,2 miljoonaa euroa.

TALOUSARVIOSSA 2020 talousjohtaja Ella Rautio-Kuosku näki myös hyvää.
– Talousarvio on tasapainossa, valtionosuudet kasvavat 2,4 miljoonaa euroa vuoden 2019 talousarvioon verrattuna ja kaupungin palvelut säilyvät pääosin tämän vuoden tasolla, myös sotepalvelut. Ei myönteistä on se, että asukasmäärä pienenee, sotemenot kasvavat 5,6 prosenttia eli noin 1,9 miljoonaa euroa tämän vuoden talousarvioon verrattuna. Verotulot pysyvät vuoden 2019 talousarvion tasolla, vaikka tuloveroprosenttia nostetaan yhdellä prosenttiyksiköllä, 21,75:een.