Uutiset (muokattu 20.1. 18:05) Aku Laatikainen

Hallitus hyväksyi muut säästötoimet talouden tervehdyttämiseksi

Perlaconin tekemissä laskelmissa on pohdittu kaupungin talouden kohentamista myös muusta kuin koulujen näkökulmasta. Laskelmat olivat esillä kaupunginhallituksessa maanantaina ja esitykset hyväksyttiin.
Hallitus yksimielisesti päätti, että Kiuruveden Yrityskiinteistöt Oy:tä koskeva kohta poistetaan tasapainotusohjelmasta. Vaikka avustusta ei voida myöntää, voi kyseinen kustannus tulla muuta kautta kaupungin maksettavaksi. Esityksessä todetaan, että Yrityskiinteistöjen toiminnan uudelleenjärjestely toisi puolen miljoonan säästöt.
Hallitus esittää siis valtuustolle, että esimerkiksi lupamaksuja, kaavoituksen taksoja, hulevesimaksuja, vuokria ja pääsylippujen hintoja korotetaan. Niiden toimintakatetta vahvistava vaikutus on 30 000 euroa seuraavan kolmen vuoden aikana.
Muutokselle on perusteltu esitys, sillä hintoja ei ole tarkastettu säännöllisesti. Lisäksi Kiuruveden taksat ovat alle valtakunnan keskiarvon ja tuotantokustannukset ovat huomattavasti perittäviä maksuja korkeammat.
Vihreää valoa tuli myös käytöstä poistuneiden kiinteistöjen myynnille, purkamiselle, lahjoittamiselle ja luovuttamiselle. Kun ylläpitokustannuksia ei enää ole ja tukipalveluita tarvitaan vähemmän, säästöä voi tulla 48 000 euroa seuraavan kolmen vuoden aikana.
Kun tähän lisätään muun muassa kiinteistönhoidon, liikuntapaikkojen ja puhtauspalveluiden uudelleenjärjestelyt, säästöä on tulossa 65 000 euroa lisää kolmessa vuodessa. Ulkoilualueiden hoitoa ollaan kilpailuttamassa, mikä toisi säästöä 25 000 euroa.
Raportin mukaan Kiuruvedellä olisi mahdollista laajentaa kiinteistöveropohjaa. Verotuloa kasvattava vaikutus on arvioitu 100 000 euron suuruiseksi.
Vesi- ja jätevesiyhteistyön selvitys useamman kunnan alueella on käynnissä, mutta virallista yhteistyöpäätöstä ei ole vielä tehty. Tavoiteaikataulu on vuoden 2022 alusta ja säästöä olisi mahdollista saada 20 000 euroa.

Hallintoa tiiviimmäksi

Kiuruvedellä ollaan myös keskittämässä talous- ja henkilöstöhallinnon, asianhallinnan ja toimistopalveluja. On arvioitu, että tällä olisi 128 000 euron suuruinen toimintakatetta vahvistava vaikutus kolmen vuoden aikana.
Jos keittiö yhtiöitettäisiin, loppuisi kuljetuspalvelujen tarjoaminen kaupungin omana toimintana, mikä vähentäisi henkilöstön tarvetta myös teknisellä toimialalla. Säästöä tulisi 60 000 euroa kolmen vuoden ajanjaksolla. Kaupungintalon henkilöstöruokalasta luopuminen on puolestaan jo käynnissä. Tämä tuo säästöä seuraavan parin vuoden ajanjaksolla 37 500 euroa.
Varhaiskasvatuksessa on mahdollista hyödyntää eläköitymisiä. Perhepäivähoidosta voisi vähentää 2–5 henkilötyövuotta ja samoin kaupungin tiloissa toimivista ryhmiksistä luopuminen toisi 2–5 henkilötyövuoden säästön. Kun tähän lisätään ohjaajatarpeen uudelleenarviointi ja Rytkyn päiväkodista luopuminen, on toimintakatetta vahvistava vaikutus 300 000 euroa seuraavan kolmen vuoden aikana.
Kiuruvedellä tultaneen myös vähentämään säästövapaita, lyhytaikaisten sijaisten käyttöä, erilliskorvauksia, asiantuntijapalveluiden käyttöä, hankintoja ja henkilöstön matkustus- ja majoituskorvauksia. Näiden yhteenlaskettu säästö olisi 223 500 euroa seuraavan kolmen vuoden aikana. Samoin ilmoittelussa tultaneen siirtymään sähköisiin välineisiin paperisten sijaan. Tämä toisi säästöä 4 000 euroa.
Luottamushenkilöpaikkoja olisi mahdollista vähentää seuraavan valtuustokauden alusta. Tämä tarkoittaisi valtuuston ja lautakuntien kokojen pienentämistä.
Myös lautakuntien lukumäärää on hyvä pohtia ja luottamushenkilöiden kokouspalkkioita. Demokratian kustannukset vuonna 2019 olivat 142 200 euroa ja ensi vuonna ne voisivat olla 5 000 euroa pienemmät.
Kunnan osarahoittaman työmarkkinatuen alentamisella ja avustusten määrän vähentämisellä muun muassa toiminta-, yksityistie ja tapahtuma-avustuksista voisi säästää yhteensä 120 000 euroa vuoden 2023 loppuun mennessä.
Kiuruveden kaupunki tukee Iskelmäviikkoa 35 000 eurolla. Samalla monia tiloja annetaan käyttöön maksutta tai alennettuun hintaan. Tätä sopimusta uudistettaisiin siten, että tapahtuman rahallista avustusta pystytään pienentämään. Säästötavoite on 15 000 euroa vuosilta 2022–2023.
Mikäli kulttuuritalon toimintaa halutaan jatkaa, on käyttäjiltä perittävä suurempia maksuja. Päiväkäyttöä on pyrittävä lisäämään ja mahdollisuuksien mukaan muitakin kaupungin toimintoja voisi yhdistää kulttuuritalolle.
Seuraavan parin vuoden aikana säästöä voisi tulla 25 000 euroa.
Kirjaston ja kansalaisopiston kohdalla säästömahdollisuuksia on arvioitu olevan yhteensä 45 000 euron edestä.