Nea Rajakangas aikoo äänestää kuntavaaleissa. Hän ei pelkää, että korona tarttuu, sillä Rajakangas uskoo ihmisten osaavan pestä käsiään ja käyttävän maskia äänestyksen aikana.
Kiuruvesi, Uutiset (muokattu 3.3. 11:01) Jaana Selander

Kuntavaaleja järjestellään huolella

Järjestetäänkö kuntavaalit huhtikuussa, selviää ennen kuin ehdokaslistat jätetään ensi viikon tiistaina. Kiuruvedellä vaalien järjestämiseen on varauduttu muun muassa rekrytoimalla vaalitoimitsijoita enemmän kuin tavallisesti.

Kunnille on lähetetty Oikeusministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen yhteistyössä laatimat ohjeet kuntavaalien 2021 toteuttamisesta. Ohjeissa kerrotaan yksityiskohtaisesti kuinka eri äänestystilanteissa tulee toimia, esimerkiksi kotiäänestyksessä tai varsinaisena vaalipäivänä. Laitosäänestyksen järjestelyt korona-aikana suunnitellaan yhdessä laitoksen henkilökunnan kanssa hyvissä ajoin etukäteen.Oikeusministeriö ja THL seuraavat epidemiatilannetta tarkasti ja täsmentävät ohjeita vaalijärjestelyistä tarpeen mukaan.

Mikäli paikalliset terveysviranomaiset antavat tiukempia ohjeita kuin mitä Oikeusministeriön ja THL:n ohjeet ovat, on paikallisen terveysviranomaisen ohjeita noudatettava.
Äänioikeutetut saavat maaliskuussa äänioikeusilmoituksen yhteydessä ohjeet turvalliseen äänestämiseen. Tavoitteena on varmistaa turvallinen äänestäminen epidemiatilanteesta riippumatta.

Hallinto- ja talousjohtaja Anne Koljonen sanoo, että Kiuruveden kaupunki tulee noudattamaan Oikeusministeriön ja THL:n sekä paikallisen terveysviranomaisen antamia ohjeita. Ohjeita käydään läpi vaalitoimitsijoiden kanssa.

Turvallinen äänestäminen pyritään järjestämään muun muassa huolehtimalla riittävistä turvaväleistä, äänestyspaikoilla on tarjolla käsidesiä sekä vaalitoimitsijoille että äänestäjille, vaalitoimitsijat käyttävät tarvittavia suojavarusteita (mm. maskit, visiiri). Äänestäjiä suositellaan käyttämään maskia (kertakäyttömaskeja on saatavilla äänestyspaikoilla). Äänestyspaikkojen pintoja ja äänestyskoppia puhdistetaan säännöllisin väliajoin, äänestyspaikoille tullaan hankkimaan myös suojapleksejä.

Ennakkoäänestyspaikkoja (7. –13.4.) ovat kaupungintalo sekä erikseen kyläkoulut ja kirjastoauto.
– Toivomme, että äänestäminen olisi mahdollisimman aktiivista jo ennakkoäänestyspäivinä, Koljonen viestittää.

Nea Rajakangas aikoo äänestää kuntavaaleissa. Hän ei pelkää, että korona tarttuu, sillä Rajakangas uskoo ihmisten osaavan pestä käsiään ja käyttävän maskia äänestyksen aikana.

Varsinaisena vaalipäivänä 18.4. äänestyspaikkana toimii liikuntahalli.
– Liikuntahalli on mahdollista jakaa useampaan eri osaan, jolloin voimme paremmin varmistaa turvavälit ja estää mahdollisia ruuhkia, Koljonen sanoo.
Lisäksi käynti äänestyspaikalle on mahdollista järjestää siten, että liikuntahalliin mennään sisään eri ovesta ja uloskäynti tapahtuu eri ovesta. Näin vältetään mahdollisuuksien mukaan ristikkäistä liikennettä.

Vaalitoimitsijoita riittävästi

Kuntavaaleissa keskusvaalilautakunnan on huolehdittava siitä, että vaalitoimitsijoita on riittävästi ja äkillisiin sairastapauksiin pystytään reagoimaan varajärjestelyjen kautta. Vaalitoimitsijoiden riittävyys ja varajärjestelyt tullaan huomioimaan ja suunnittelemaan vaalijärjestelyissä.
– Tulemme selvittämään, kuinka monella kaupungin henkilökuntaan kuuluvalla on mahdollista osallistua vaalitoimitsijana sekä selvitämme mahdollisuutta palkata vaalitoimitsijoita. On selvää, että tänä vuonna pidettävissä kuntavaaleissa tarvitaan vaalitoimitsijoita enemmän kuin aikaisemmissa vaaleissa.

Viime kuntavaaleissa vaalitoimitsijoita oli 31 varajäsenineen.
Tartuntatautilääkärin määräämässä karanteenissa olevat voivat äänestää kotiäänestyksessä. Jos tartuntatautilääkäri on määrännyt henkilön eristykseen (henkilöllä on todettu koronavirustartunta), vaalitoimitsija ei voi mennä toimittamaan kotiäänestystä.

Kun ilmoitetaan kotiäänestäjälle kotiäänestyksen toimittamisen ajankohdasta, on mahdollista ilmoittaa äänestäjälle, että hänen tulee perua ilmoittautumisensa kotiäänestykseen, jos hänet on määrätty eristykseen.

Eristyksessä olevat voivat äänestää ainoastaan laitosäänestyksessä, jos ovat hoidettavina sairaalassa ja hoitohenkilökunta katsoo, että äänestäminen voidaan turvallisesti toimittaa.
Karanteeniin tartuntatautilääkärin päätöksellä määrätty henkilö ei saa tulla sisään äänestyspaikkaan. Karanteeniin määrätylle henkilölle varataan mahdollisuus äänestää äänestyspaikan ulkopuolella.

Äänestäminen voi tapahtua esimerkiksi siten, että äänestäjä on omassa autossa tai muussa ulkoäänestykseen soveltuvassa paikassa.Tällöin on kiinnitettävä erityisesti huomiota vaalisalaisuuden säilymiseen.

Ulkona äänestämisen on tapahduttava äänestyspaikan välittömässä läheisyydessä. Kiuruveden kaupungissa ulkona äänestämiseen liittyvien asioiden valmistelu ja suunnittelu on käynnissä.
– Niistä tulemme tiedottamaan tarkemmin lähempänä vaaliajankohtaa, Koljonen kertoo.

Kuntavaalit järjestetään 18. päivänä huhtikuuta. Vaaleissa valitaan Kiuruveden valtuustoon 29 valtuutettua.