Pyhänet toi valokuidun 20 talouteen Koivujärvellä kesällä 2017. Kuvassa Pyhänetin Jouni Vaara ojentaa isäntä Väinö Tikkaselle päätelaitteen. Tikkasella on Tiensuussa, Koivujärven rannalla, suuri robottinavetta. Kuva: Jaana Selander
Uutiset Aku Laatikainen

Pyhänet teki tarjouksen Savon Kuituverkosta

Valokuituverkkoa Kiuruvedelle ja muuallekin Pohjois-Savoon rakentavasta Savon Kuituverkko Oy:stä on tehty ostotarjous. Pohjoispohjanmaalainen Pyhänet Oy on ilmaissut Savon Kuituverkon omistajakunnille, että se on kiinnostunut hankkimaan omistukseensa Savon Kuituverkon koko osakekannan.

Pyhänetin hallituksen puheenjohtaja Ilpo Karvonen kertoo, että yhtiö on valmis maksamaan Savon Kuituverkon osakekannasta 5,7–6,0 miljoonaa euroa. Hankinta tehtäisiin suoraan Pyhänetin omaan taseeseen tai vaihtoehtoisesti erikseen perustettavan osakeyhtiön lukuun.

– Samalla Pyhänet edellyttää, että se voi toteuttaa Savon Kuituverkon osalta tavanomaiset juridiset, taloudelliset ja tekniset tarkastukset. Näitä varten tarvitsemme Savon Kuituverkolta riittävät tietoaineistot yhtiön toiminnasta, taloudesta sekä olemassa olevasta valokuituverkosta ja asiakkuuksista, hän jatkaa.

– Tarjouksemme tarkentuu lopullisen kauppahinnan ja muiden ehtojen osalta neuvotteluprosessin aikana, kun olemme saaneet nykyisen neuvottelukumppanin Adola Oy:n kanssa samantasoiset tietoaineistot arvioitavaksemme.

Karvonen ja Pyhänetin toimitusjohtaja Matti Kangas sanovat, että Pyhänetin liiketoimintaetuna olisi muun muassa tehokas toimintakonsepti, kokemus palvelutuotannosta ja kuituverkkojen rakentamisesta sekä erityisesti 100 prosentin kotimaisuusaste ja sitoutuminen myös haja-asutusalueiden valokuituyhteyksien parantamiseen.

– Tämä asia on erittäin tärkeä Pohjois-Savon elinvoimalle sekä taajamissa että haja-asutusalueilla. Olemme sitoutuneita käynnistämään ja käymään nopealla aikataululla tarkemmat neuvottelut

Savon Kuituverkon osakekannan ostamisesta. Neuvottelut voidaan toteuttaa siten, että lopullinen kauppa toteutuisi vuoden 2021 aikana.

Pyhänetin tekemä tarjous on voimassa 30.4.2021 saakka.

– Melko viime tipassahan tässä ollaan liikkeellä, mutta toisaalta eihän siitä ole kauankaan, kun saatiin vasta tieto Savon Kuituverkon myyntiaikeista. Näemme tässä hyvän mahdollisuuden laajentaa toimintaamme kannattavasti aivan oman alueemme viereen ja taata samalla, että seutuverkko säilyy kotimaisessa omistuksessa.

 

Adola-päätös lähiaikoina

Savon Kuituverkon hallitus on aiemmin esittänyt, että yhtiön koko osakekanta myytäisiin monikansalliselle Adola Oy:lle 5,8 miljoonalla eurolla. Savon Kuituverkon omistavat 17 osakaskuntaa, joista kymmenessä on jo tehty päätös siitä, että Savon Kuituverkko myydään juuri Adolalle.

Seitsemän kuntaa ei ole sitä vastoin päätöstään vielä tehnyt, ja yksi niistä on Kiuruvesi. Aiheen tiimoilta kokoustetaan maanantaina 22.3. Jotta Savon Kuituverkko voidaan myydä, vaaditaan jokaiselta omistajakunnalta myönteinen päätös. Päätöksiä odotetaan maaliskuun loppuun mennessä.

Adola Oy on hollantilaisen infrasijoitusyhtiö DIF Capital Partnersin ja suomalaisen Cinia Oy:n yhteisyritys, joka investoi valokuituverkkoihin ja markkinoi kuluttajaliittymiä Täyskuitu-nimellä.

DIF:n omistusosuus Adolasta on 80,1 prosenttia ja Cinian 19,9 prosenttia. Ciniasta Suomen valtio omistaa 77,5 prosenttia, Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 11,2 prosenttia ja OP Vakuutus 11,2 prosenttia.

Pyhänet Oy on puolestaan Pyhäjärven (51 prosenttia) ja Haapajärven (31 prosenttia) kaupunkien sekä Kärsämäen kunnan (18 prosenttia) omistama, vuonna 2013 perustettu verkkoyhtiö. Yhtiö on rakentanut valokuituyhteydet omistajakuntiensa alueille sekä osin myös Kiuruvedelle ja Reisjärvelle. Lisäksi Pyhänet on osakkaana Reisjärven valokuituyhtiö R-Netissä ja vastaa heidän asiakkuuksistaan.

Pyhänetin liikevaihto on ollut viime vuosina noin miljoona euroa. Vuonna 2019 se teki voittoa 47 000 euroa, joskin 2018 tuli tappiota yli 260 000 euroa.

 

Aiesopimus Adola-kaupasta on jo hyväksytty Kiuruvedellä

Kaupunginjohtaja Jarmo Muiniekka sanoo, että Kiuruvesi on sitoutunut aiesopimuksella Adola Oy:n kanssa etenemiseen osakkeiden myynnissä.

– Yksittäinen kunta ei ole toimivaltainen neuvottelemaan suoraan eikä toisen osapuolen kanssa osakkeiden myynnistä, vaan päätökset tulee tehdä kaikissa kunnissa yhdenmukaisina. Pyhänet Oy:n kirjelmä ei aiheuta kuntatasolla toimenpiteitä. Savon Kuituverkko Oy:n hallitus voi niin halutessaan tehdä siitä johtopäätöksiä.

Suurin osa kunnista on jo valtuustotasolla päättänyt osakkeidensa myynnistä.

– Kiuruveden kaupunginvaltuusto päättää asiasta maanantaina 22.3. ja valtuustokäsittelyn pohjana on kaupunginhallituksen esitys, että osakkeet myydään Adola Oy:lle. Sijoitetut varat saadaan kaupan myötä takaisin ja samalla poistuvat yhtiön omistamiseen liittyvät riskit. Kunnat eivät voi pääomittaa saneerauksessa olevaa yhtiötä, joten kuntaomistajan voimin Savon Kuituverkko ei lähde kasvuun.

Lisäksi Muiniekka muistuttaa, että Adola Oy:n omistajina ovat Cinia Oy:n kautta Suomen valtio eli liikenneministeriö ja vakuutusyhtiöt Pohjola sekä Ilmarinen.

– Adola Oy:n kautta kuituverkon lisärakentamiseen maakuntatasolla saadaan kaivattua ulkomaista pääomaa. Adola Oy:n edustajat ovat korostaneet tulevansa kuituverkon rakentajana maakuntaan.

Muiniekan kanssa samaa mieltä on kaupunginhallituksen puheenjohtaja Mira Kokkonen.

– Kiuruvesi eikä muukaan yksittäinen kunta ole toimivaltainen Pyhänet-asiassa. Aiesopimus Adola-kaupasta on hyväksytty Kiuruvedelläkin valtuustossa ja on edelleen voimassa, ja se estää toiminnan muiden osapuolien kanssa, hän kertoo.