Marko Huuskonen toimii Liike Nyt Kiuruveden puheenjohtajana.
Jaana Selander

Talous ja yrittäjyys tärkeitä

Muun muassa taloutta ja yrittäjyyttä pidetään tärkeinä sekä Liike Nytin, perussuomalaisten että kristillisdemokraattienkin keskuudessa, mutta erojakin puolueiden linjauksista löytyy.

Yrittäjyys, avoimuus ja talous kuntoon. Näitä kolmea teesiä Liike Nyt Kiuruvesi pitää tärkeinä kevään kuntavaaleissa ja tulevalla valtuustokaudella. Puheenjohtaja Marko Huuskosen mukaan kaikki kolme liittyvät kiinteästi toisiinsa ja vain silloin Kiuruvedellä on mahdollisuus kehittyä kaupunkina ja järjestää palveluita, jos jokainen näistä on kunnossa.
– Ensinnäkin kaupungin ja yrittäjien väliseen yhteistyöhön pitää panostaa enemmän, sillä jäimme viime vuonna yrittäjien kuntabarometrissä viimeiselle sijalle Pohjois-Savossa. Uskon, että Liike Nyt voi tuoda tähän ongelmaan tuoreita näkemyksiä ja ratkaisuja.

Avoimuudella Liike Nyt hakee puolestaan sitä, että päätöksenteko olisi kuntalaisille aiempaa näkyvämpää aina asioiden valmistelusta päätöksentekoon saakka.
– Liike Nyt järjestää säännöllisesti kyselyitä kuntalaisille tärkeistä asioista. Nettiparlamentissa kaikilla on mahdollisuus vaikuttaa äänestysten ja keskusteluiden kautta, ja tämä käytäntö aiotaan ottaa käyttöön Kiuruvedelläkin, Huuskonen lupaa.– Kuntapolitiikka kaipaa uudistamista, ja esimerkiksi meidän puolueessamme ei ole ryhmäkuria. Paikallisyhdistyksen hallitus tekee kyllä suosituksia, mutta ihmiset saavat ajatella itsenäisestikin eikä ketään pakoteta äänestämään tietyllä tapaa. Olemme sitä mieltä, että Kiuruvedellä tulisi jatkossa tehdä päätöksiä faktat ja tieteellinen tutkimus edellä, ei minkään tietyn ideologian mukaan.

Taloudessa Kiuruvesi on tehnyt alijäämää jo vuosikausia.
– Siihen ei ole kuitenkaan puututtu millään tavalla, vaikka kuntalain uudistumisen myötä alijäämät on katettava tiettyyn määräaikaan mennessä. Muutoin edessä on selvitystila ja pahimmassa tapauksessa jopa pakkokuntaliitos.
– Nyt on siis viimeiset hetket sopeuttaa Kiuruveden talous järkeväksi, jotta säilytetään itsenäisyys ja voidaan turvata lakisääteiset ja muutkin hyvät palvelut, joita meillä täällä on, Huuskonen linjaa.

Liike Nytin mielestä kuntayhteistyötä tulisi jatkossa lisätä ja hakea säästöjä sitä kautta.
– Yhteistyötä kannattaisi tosin tehdä vapaaehtoisesti eikä pakkokuntaliitoksilla, joita ehdottomasti vastustamme.

Koulutus kunniaan

Perussuomalaiset pitää puolestaan kouluja tärkeänä asiana. Puolueen mielestä jokaiselle lapselle ja nuorelle tulee taata terveet ja turvalliset oppimistilat.
– Lisäksi kyläkoulut tulisi säilyttää mahdollisimman pitkään. Jos taajamaan halutaan uusi koulu, ei sitä pidä suunnitella kyläkoulujen kustannuksella, sanoo kaupunginvaltuutettu Juha Tapaninen.

Ajankohtaisia ovat myös kaupungin virkamies- ja työntekijävalinnat. Tässä kohtaa perussuomalaisten mielestä olisi tärkeää, että päästäisiin eroon niin sanotusta hyvä veli -järjestelmästä.
– Kaupungin virkoihin ja työntekijöiksi tulee valita pätevimmät. Ei heitä, joilla on valitsijoiden silmissä mieluisin puoluekirja taskussaan.

Perussuomalaisten mielestä on tärkeää pitää kiinni Kiuruveden elinvoimaisuudesta.
– Nykyisistä yrityksistä tulee huolehtia ja haalia mahdollisuuksien mukaan uusia.

Lisäksi puolue penää positiivisempaa asennetta ja viestintää. Heidän mukaansa Kiuruvedestä tulee antaa aiempaa valoisampi kuva ulospäin.
– Nettipalstojen ”viimeinen sammuttaa valot” -mielikuvista on päästävä eroon.

Sote puhuttaa myös, ja sen kohdalla tulee saada aikaan neuvottelutulos, jonka myötä terveydenhuollon palvelut eivät ainakaan heikkenisi. Samalla tulee varmistaa henkilöstön riittävyys.

Taloudessa on noudatettava tarkan euron linjaa.
– Voisihan sitä lupailla vaikka mitä näin vaalien alla, mutta moni asia vaatii rahaa. Kaupungin taloustilanne tulee aina muistaa päätöksenteossa.

Peruspalvelut tärkeitä

Kristillisdemokraateille kunnan peruspalvelut ovat sydämen asia. Puolue haluaa olla rakentamassa kuntaa, jossa on ilo asua, tehdä töitä ja yrittää.
– Kiuruvedellä pitää panostaa muun muassa laadukkaaseen perusopetukseen ja turvalliseen varhaiskasvatukseen. Haluamme olla luomassa lapsimyönteistä kotikuntaa, jossa edistetään lapsivaikutusten arviointia kaikessa lapsiin ja perheisiin liittyvässä päätöksenteossa, sanoo kaupunginvaltuutettu Maritta Grönfors.

Samoin on turvattava nuorisotyön, nuorten työpajojen ja etsivän nuorisotyön riittävät resurssit. Jokaisen nuoren tulee löytää oma paikkansa.
Kristillisdemokraatit haluaa olla rakentamassa kuntaa, jossa on turvallista ikääntyä ja jossa heikoimmista pidetään huolta. Kaikille apua tarvitseville tulee lisätä matalan kynnyksen palvelujen tuottamista.

Terveyspalveluiden saatavuus lähipalveluna tulee niin ikään turvata Kiuruvedellä.
– Paitsi hoivakodeissa, myös kotona vanhuksilla tulee olla riitävä ja laadukas hoito.

Kunnan taloudelliset haasteet ovat Grönforsin mukaan mittavat. Kristillisdemokraatit haluaa kin olla tekemässä taloudellisesti vastuullisia päätöksiä peruspalvelut edellä.
– Haluamme tukea uusien työpaikkojen syntymistä ja panostaa yritystoimintaan sekä kunnan elinvoima- ja vetovoimaohjelmiin. Tärkeää on taata yrityksille tasavertainen mahdollisuus tuottaa kunnan järjestämisvastuulla olevia palveluita esimerkiksi jakamalla hankinnat useampaan osaan. Yritysystävällisyys on meille kunnan toiminnassa itsestäänselvä tavoite.
– Myös velkaantumista tulee hillitä, jottei tuleville veronmaksajille tule liikaa hoidettavaa.

Investointihankkeet tulee puolestaan asettaa tärkeysjärjestykseen siten, että ensisijalla ovat peruspalveluiden tuottaminen, kuten perusopetus ja terveyspalvelut.
– Haaveenamme ovat terveet ja järkevästi toteutetut koulukiinteistöhankkeet keskustaan, nyt kun kyläkoulut saatiin säilytettyä.

Lopuksi kristillisdemokraatit pitää tärkeänä tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta.
– Kiuruvettä tulee rakentaa kunnan omien vahvuuksien pohjalle siten, että meillä on elinvoimainen ja kilpailukykyinen kunta, jossa tulevaisuuteen katsotaan luottamuksella. Toisista tulee välittää ja pitää yhtä.