Maatalousalalle oli 40 hakijaa.
Uutiset (muokattu 9.4. 15:12) Jaana Selander

Maanrakennus, logistiikka, maatalous ja hevoset vetivät ammattiopistoon

Ylä-Savon ammattiopistoon oli 309 (1. sijaista) hakijaa juuri päättyneessä yhteishaussa. Tämän lisäksi VALMA-koulutukseen haki 53 hakijaa, yhteensä hakijoita oli 362. Hakijamäärä kasvoi 12,4% edellisestä vuodesta. Hakijamäärä kasvoi myös vuonna 2020 12,5 % edelliseen vuoteen verrattuna.

Vetovoimaisimmat alat olivat maarakennusala (42), logistiikka (40), maatalousala (40), hevostalous (39) ja kone- ja tuotantotekniikka (36 hakijaa).

– Yhteishaku on merkittävä väylä opintojen aloittamiseen. Sen kautta tulevista opiskelijoista muodostuu noin 35 prosenttia kaikista suoritetuista opiskelijavuosista. Päähakuväylänä toimii kuitenkin ns. jatkuva haku, jossa ammatillisista opinnoista kiinnostunut opiskelija voi hakea ja aloittaa opintonsa joustavasti mihin aikaan vuotta tahansa, kertoo Ylä-Savon ammattiopiston rehtori Kari Puumalainen.

Ylä-Savon ammattiopisto otti jatkuvan haun aktiiviseen käyttöön vuonna 2015. Oppilaitos voi myös itse joustavasti päättää kuinka paljon se laittaa paikkoja haettavaksi yhteishaussa ja kuinka paljon jatkuvassa haussa. Näin saamme yhteishaun ja jatkuvan haun täydentämään toisiaan ja saamme meille myönnetyn opiskelijavuosipäätöksen mahdollisimman hyvään käyttöön.

Yhteishaun aikana (23.2.-7.4.2021) ammattiopisto sai jatkuvan haun kautta yhteensä 198 uutta hakijaa. Viimeisen vuoden aikana jatkuvassa haussa YSAO:lle on hakenut 1470 hakijaa ja siitä onkin muodostunut pääväylä ammatillisiin opintoihin.

Oppilaitoksessamme opiskelee opiskelijoita koko Suomen alueelta. Viime vuonna opiskelijoita oli 168 kunnasta.