Kiurujoen perkaus valmistuu maaliskuun 2022 loppuun mennessä. Kuva: ILKKA MAKSIMAINEN
Uutiset Jaana Selander

Kiurujoen perkaushanke etenee

ELY-keskus

Kesäaikaisten rankkasateiden aiheuttamien tulvien alentamiseksi tehtävät perkaukset Kiurujoessa, Runnin Saarikosken säännöstelypadon yläpuolisella jokialueella ovat edenneet suunnitellusti.

Urakoitsijana toimii Koneurakointi Tikkanen Aimo Oy Kiuruvedeltä. Työ tehdään kelluvalla kaivinkonekalustolla. Ruopattava maa-aines (vajaa 20 000 m3ktr) kuljetetaan proomulla rantaan, josta maa-aines siirretään läjitysalueille.

Perkauksella ei ole olennaista vaikutusta Kiurujoen tai Kiuruveden alimpiin tai keskimääräisiin vedenkorkeuksiin, jotka riippuvat toteutettavasta säännöstelystä. Hankeen rakennuskustannukset ovat 408 050 euroa (alv 0%) ja hankerahoitus tulee maa- ja metsätalousministeriöltä.

Työ valmistuu maaliskuun 2022 loppuun mennessä.