Valtiovarainministeriö on antanut Pohjois-Savon hyvinvointialueelle lisärahoitusta reilut 11 miljoonaa euroa. Kuva: ADOBE
Talous, Uutiset Jaana Selander

Pohjois-Savon hyvinvointialue saa reilut 11 miljoonaa euroa lisärahoitusta

POHJOIS-SAVON HYVINVOINTIALUE

Aluehallitus päätti maanantaisessa kokouksessaan esittää valtuustolle neljää eri lautakuntaa, keskusteli henkilöstöeduista ja teki päätöksen ruokahuoltoon liittyen.

Maanantaina (11.4.) kokoontunut aluehallitus sai käsiteltäväkseen varsin mieluisan uutisen. Valtiovarainministeriö on antanut Pohjois-Savon hyvinvointialueelle lisärahoitusta reilut 11 miljoonaa euroa. Näin ollen muutettu talousarvio siirtyy aluehallituksen kautta valtuuston päätettäväksi.

Hyvinvointialueen ruokahuollosta vuorostaan päätettiin tehdä sopimus 1.1.2023 lähtien hyvinvointialueen osittain omistaman Servica Oy:n kanssa. Asia on ollut jo aikaisemmin aluehallituksen käsiteltävänä, jolloin asiaan pyydettiin lisäselvityksiä. Hankittavien palvelujen määrästä, laadusta ja sisällöstä päätetään erikseen. Kaikkia tukipalveluita tarkastellaan myöhemmin myös uudelleen ja niiden kilpailuttamista harkitaan. Aluehallitus päätti myös, että hyvinvointialueen ICT-palvelut tuotetaan Istekki Oy:n toimesta erikseen hyväksyttävän palvelusopimuksen mukaisesti.

Toista kertaa kokoontunut aluehallitus päätti esittää valtuustolle yhteensä neljän eri lautakunnan valitsemista.  Uudet lautakunnat ovat ikäihmisten ja hoivapalveluiden lautakunta, kokonaisturvallisuus-, yleisten palveluiden ja perhe- ja vammaispalveluiden lautakunnat.  Aluehallitus esittää valtuustolle myös asiakaskokemusjaoston, omistajaohjaus- ja valvontajaoston sekä tulevaisuus- ja strategiajaoston jäsenten nimeämistä. Jaostot ovat tärkeä osa tulevaa hyvinvointialuetta, ja muun muassa omistajaohjaus on noussut viime aikoina tärkeään rooliin.

Aluehallituksessa keskusteltiin myös tulevan hyvinvointialueen henkilöstöetuuksista.  Aluehallituksessa päätettiin kilpailuttaa henkilöstön kulttuuri-, liikunta-, hyvinvointi- ja työmatkaetuuksia, jonka jälkeen tehdään varsinaisia päätöksiä.