Uutiset (muokattu 20.1.2021) Kiuruvesilehti

Savon Voima tehosti energiankäyttöä, säästö 90 rekkakuormallista polttoainetta

SAVON VOIMAN kuluvan vuoden merkittävin energiatehokkuusinvestointi valmistui Kiuruvedelle marraskuun lopussa. Sahatien lämpökeskukseen investoitiin savukaasujen pesu- ja lämmön talteenottolaitos, joka nostaa lämmöntuotannon hyötysuhdetta merkittävästi ottamalla vuositasolla noin 40 kerrostalon vaatiman lämpömäärän talteen aikaisemmin hukkaan menneestä savukaasujen energiasta, ja pienentää näin lämmön tuotantokustannuksia.

PESURIPROSESSISSA lämpökeskuksen savukaasut pestään ja niistä otetaan lämpö talteen taajamasta palaavaan kaukolämpöveteen, ennen kuin kaukolämpövesi lämmitetään lopulliseen menolämpötilaansa lämpökeskuksessa.
– Vaikka osa lämmön talteenottoprosessia on savukaasujen puhdistus, merkittävämpi vaikutus investoinnilla on Kiuruveden kaukolämmöntuotannon taloudellisuuteen. Meillä lämpökeskuksen savukaasut olivat lämpökeskuksen sähkösuodattimen ansiosta hyvin puhtaat jo ennen tätä investointia, joten merkittävin toimintaa parantava vaikutus tulee vähentyneestä polttoaineenkäytöstä, kertoo Savon Voiman pohjoisen alueen käyttöpäällikkö Aki Rantonen.
– Polttoainetta jää käyttämättä 90 rekkakuormallista vuositasolla, ja tämä luonnollisesti näkyy polttoaineiden hankintakustannusten pienentymisenä, täsmentää Rantonen.
– Laskimme kaukolämmön hintaa 4,5 prosenttia marraskuun alusta, eli siirsimme merkittävän osan, vuositasolla yli 100 000 euroa, investoinnin tuottamasta kustannussäästöstä suoraan Kiuruveden kaukolämpöasiakkaille, kertoo Rantonen.

SAVON Voiman kaukolämmöntuotanto perustuu kotimaisiin polttoaineisiin, ja nykyisellään 100 % peruslämmöntuotannosta tuotetaan kotimaisilla, lähellä tuotetuilla polttoaineilla ja näin maksimoidaan kaukolämmöntuotannon positiiviset vaikutukset aluetalouteen. Öljyä käytetään enää vain kulutushuipuissa ja tuotannon häiriötilanteiden aikana.