Lukiolle haetaan uutta rehtoria. Tässä koulun vanhimmat viettävät penkkareita.
Jaana Selander

Lukion rehtoriksi ja sivistystoimen vastaavaksi haki seitsemän

Kiuruveden lukion rehtori-sivistystoimen vastaavan virkaa on hakenut seitsemän henkilöä. Kaupunginhallitus kutsuu haastatteluun filofian maisteri Merja Tissarin Pielavedeltä, kasvatustieteiden maisteri Matti Heikinmaan Kiuruvedeltä ja opetus- ja kasvastusalan tohtorin Heidi Laukkalan Sodankylästä.

Edellinen rehtori Katja Kajava erosi tehtävästään vuodenvaihteessa.

Muut hakijat: FM Juha Heikkinen, Lappeenranta, filosofian maisteri Kari Huhta, Kuusankoski, taiteen maisteri Tarja Rantasalo, Taipalsaari, filosofian maisteri Mirja Savolainen, Iisalmi.

Valtuusto valitsee viranhaltijan 24.5. ja virka täytetään 1.8.2021 alkaen. Rehtorin ja sivistystoimen vastaavan virkaa hoitaa viransijaisena Matti Heikinmaa.

Viran hoitaminen edellyttää monipuolista kokemusta kunnallishallinnosta sekä opetus- ja sivistystoimen hallinnosta. Hakijalta toivotaan monipuolista käytännön osaamista lukion opettajuudesta, toiminnasta ja johtamisesta. Lisäksi arvostetaan näkemystä lukion pedagogisesta kehittämisestä, hyviä yhteistyö- javuorovaikutustaitoja, kokemusta ja osaamista digitaalisen ylioppilastutkinnon järjestämisessä sekä kehittämisorientoitunutta työskentelyotetta.